Lurraren eta Ingurumenaren Zientziak

1.- Sistemen Teoria: Ingurumen Zientziak lantzeko lan-metodologia bat.
SistemaNaturalak.gif
1.1- Sistemen Teoriaren hastapenak.
1.2- Sistemen irudikapena.
1.3- Ingurumena eta Gizadia. Garapen ereduak.


2.- Sistema Naturalak : Atmosfera:
Clima-06.gif
2.1- Atmosferaren sorrera, osaera eta eboluzioa.
2.2- Atmosferaren egitura. Funtzioak.
2.3- Zirkulazio atmosferikoa.
2.4- Meteorologia hastapenak.
2.5- Atmosfera eta Gizadia. Inpaktuak.


3.- Sistema Naturalak: Hidrosfera.
84342.gif
3.1- Hidrosferaren jatorria eta sailak. Uraren propietateak. Ziklo hidrologikoa.
3.2- Hidrosferaren aldagai fisiko-kimikoak.
3.3- Hidrosfera ozeanikoa.
3.4- Hidrosfera kontinentala.
3.5- Uraren kutsadura.
3.6- Uraren kalitatea; trataerak.
3.7- Hidrosferan gertatzen diren inpaktuak.4.- Elkarekintzak: Klima Sistema. Aldakortasun klimatikoa.
4.1- Klima Sistema: definizioa eta ezaugarriak. Lurra planetaren historia klimatikoa.
4.2- Eragile klimatikoak.
4.3- Klima: Zona klimatikoak. Klima-sailkapena. Klimogramak.
4.4- Gertaera meteorologiko globalak, Kliman eragina dutenak: ENSO eta NAO.


5.- Sistema Naturalak: Biosfera.
SaganEvol.gif
5.1- Biosfera, Ekosfera eta Ekosistema kontzeptuak. Erlazio trofikoak.
5.2- Aldagai trofikoak. Ziklo biogeokimikoak.
5.3- Biomak.
5.4- Biodibertsitatea.
5.5- Populazioen dinamika. Ekosistema baten eboluzioa.
5.6- Erlazio interespezifikoak.6.- Sistema Naturalak: Geosfera. Sistema Naturaleen baliabideak.
6.1- Barne Sistema: Geosfera. Egitura.
6.2- Geosfera: Baliabide energetikoak. Baliabide mineralak.
6.3- Beste Sistema Naturaleen baliabideak: Atmosfera, Hidrosfera eta Biosferaren baliabideak.


7.- Interfazeak edo sistemen artekoak: Lurzoruak.
7.1- Diagrama orokorra.
7.2- Lurzoruak: osagaiak. Ezaugarriak. Inpaktuak.
7.3- Lurzoru motak. Sailkapena.


8.- Interfazeak edo sistemen artekoak: Kostalerroa.
8.1- Kostalerroko morfologia eta dinamika.
8.2- Kostalerroko ekosistemak.
8.3- Kostalerroaren Baliabideak.
8.4- Inpaktuak kostalerroan.


9.- Arriskuak. Hondakinak.
labaHawai2.gif
9.1- Arriskuak: osagaiak eta arrisku motak. Arrisku Natural endogenoak.
9.2- Arrisku Naturalak (jarraipena): exogenoak, fisikoak, klimatikoak eta kosmikoak. Arrisku teknologikoak . Arrisku mistoak.
9.3- Hondakinak.

10.- Teknologia berriak Ingurumen Zientzietan aplikatuta.
10.1- Teknologia berriak, Ingurumen Zientzietan: Teledetekzioa. Kontzeptua eta garapen historikoa.
10.2- Teledetekzio Sistema baten osagaiak. Teledetekzio satelitaleko Sistema motak. RGB irudiak.
10.3-Teledetekzio softwarea (Remote Sensing softwarea). Jarduerak irudi espektroanitzekin.


Hasiera orrira